ابزارک اسکرول تصویر

ابزارک اسکرول تصویر پاورپک، به شما امکان قرار دادن تصاویری با افکت اسکرول در سایتتان میدهد.

با استفاده از این ابزارک، میتوانید تصاویری در سایت قرار بدهید که هنگام هاور روی آنها، اسکرول شود. همچنین میتوانید مشخص کنید که تصویر به صورت افقی اسکرول بشود یا عمودی.

برای مشاهده امکانات و ویژگی های بیشتر، ویدیو مقابل را تماشا نمایید.

نکته: برای مشاهده ویدیو ها از ف*ل*ت*ر شکن استفاده نمایید.

اسکرول عمودی برعکس در هاور موس

برای برسی اسکرول، موس را بر روی تصویر مقابل ببرید.

اسکرول افقی

برای برسی اسکرول، موس را بر روی تصویر مقابل ببرید.

اسکرول عمودی

برای برسی اسکرول، موس را بر روی تصویر مقابل ببرید.

نکته: تصاویر/ ویدیو های انگلیسی استفاده شده فقط برای دمو است و تمام افزونه به طور کامل فارسی سازی شده است. دمو فارسی به مرور جایگزین خواهد شد.